Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HOVENIERSBEDRIJF Hans Woltmeijer

....net even iets meer

bemestings producten:

Een goede bemesting voor uw tuin is van zeer groot belang.

De belangrijkste voedingselementen zijn stikstof N , fosfor P en kalium K.

Verder zijn ook magnesium MG belangrijk samen met verschillende sporenelementen.

Bij vaste planten en gras is het belangrijk niet te overdrijven met meststoffen, maar toch moeten ze steeds voldoende meststoffen ter beschikking hebben.

Daarom is het goed om lang werkende organische meststoffen te gebruiken.

Door jarenlange gebruik van meststoffen in vele soorten en merken ben ik tot een keus gekomen en gebruik nog maar een paar soorten proffesionele bemesting.

meten is weten !!

Voor een optimale plantengroei en een goede ontwikkeling van nuttige micro-organismen is het van belang dat de grond de juiste PH-waarde heeft deze waarden moeten circa tussen de 5,5 en 7,0 zijn hoe dichter bij de 6.6 des te beter.

Als de PH-waarde juist is kan de plant de voedingsstoffen beter opnemen.

Is de waarde te laag dan moet er extra kalk worden toegevoegd.

Maar om te weten of er extra kalk moet worden toegevoegd zal men eerst een meting moeten verrichten.

Mocht de waarde te hoog zijn kan men de bodem extra verzuren door middel van tuinturf of vivimus voor heide.

Men kan dus niet elk jaar standaard kalk strooien als men niet eerst de PH- waarde meet. Hiervoor bezit ik de juiste meetapparatuur en kennis om de waarden goed te kunnen bepalen.